Plakat - Piątkowo Północ

Ciche osiedle Piątkowo Północ zlokalizowane jest na północy Poznania w otoczeniu lasów, w pobliżu szumiącego Różanego Potoku. Z pewnością król i królowa, gdyby tylko żyli, byliby zauroczeni zielenią i spokojem tego miejsca.

Mimo że ten rejon znajduje się praktycznie na obrzeżach miasta, za sprawą Poznańskiego Szybkiego Tramwaju, nazywanego przez poznaniaków „pestką”, wszędzie jest blisko. Wystarczy tylko kilka minut, aby dotrzeć do centrum Poznania.

Jan III Sobieski

uważany jest za jednego z najbardziej romantycznych polskich władców, dzięki swojej miłości do Marysieńki i tajnemu ślubowi z nią. 

„Na Sobku” – jak mieszkańcy tego osiedla zwykli mówić – znajduje się również pętla przesiadkowa, z której prostą drogą można dostać się do miejscowości ościennych takich jak Suchy Las czy Złotniki.

komunikaty

Informacja o naborze wniosków o usunięcie wyrobów zawierających azbest

Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska, w związku z realizacją „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta Poznania na lata 2021-2032”, uprzejmie informuje o możliwości bezpłatnego usunięcia wyrobów zawierających azbest dla osób fizycznych, w tym członków rodzinnych ogrodów działkowych, przedsiębiorców, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.  Nabór wniosków trwa do 30 września 2021 r. Szczegóły dotyczące programu oraz wzory wniosków, wraz z listą wymaganych dokumentów, można znaleźć na stronie internetowej www.poznan.pl/azbest.

Jeśli chcesz uzyskać nieodpłatną pomoc prawną, pomoc w zakresie poradnictwa obywatelskiego lub mediacji, zadzwoń:

Infolinia: 616 463 344 (od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 20:00) i umów termin udzielenia porady.

Wybierz formę udzielenia porady – bezpośrednio w punkcie lub zdalnie.
W punktach obsługiwane są wyłącznie osoby wcześniej umówione telefonicznie!

Na wizytę przyjdź punktualnie, bez osób towarzyszących.

Nieodpłatne porady prawne i porady obywatelskie przysługują osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej

pomocy prawnej.

Szczegółowe informacje na stronach:
www.poznan.pl/pomocprawna
www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl

Konsultacje społeczne dotyczące Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta

Zespół ds. konsultacji społecznych przy Gabinecie Prezydenta zaprasza na konsultacje społeczne dotyczące Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poznania oraz uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przedmiotem konsultacji społecznych jest uzyskanie opinii, uwag i propozycji mieszkańców Poznania w sprawie tekstu Regulaminu utrzymania czystości i porządku oraz uchwały w sprawie szczegółowego świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych, które miałyby zacząć obowiązywać od 1 lipca 2022 r.

Zachęcamy Państwa do przesyłania swoich uwag i propozycji, a tym samym przyczynienia się do wprowadzania korzystnych zmian w naszym mieście, na miarę rzeczywistych potrzeb i oczekiwań. Wniesione przez Państwa uwagi będą w kolejnym etapie szczegółowo analizowane pod kątem możliwości ich wdrożenia i zastosowania. Analizy te będą dotyczyły aspektów zarówno ekonomiczno-finansowych, jak i formalno-prawnych.
Konsultacje społeczne potrwają od 1 do 31 lipca 2021 r.
Wszystkie materiały konsultacyjne będą dostępne w dniu rozpoczęcia konsultacji.

Do udziału w konsultacjach uprawnieni są wszyscy mieszkańcy Poznania. Do wyrażania opinii w szczególności zachęcamy właścicieli i zarządców nieruchomości oraz przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych.

Swoje opinie i sugestie dotyczące projektów aktów prawa miejscowego można przesyłać:

👉 pocztą elektroniczną na adres: konsultacje_regulamin@um.poznan.pl
👉 pocztą tradycyjną na adres: Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań

Komórką organizacyjną Urzędu Miasta Poznania wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania, w zakresie:

👉 gospodarowania odpadami komunalnymi - tel. 61 888 4563,
👉 utrzymania czystości i porządku, tematyki zwierząt, deratyzacji itp. - tel. 61 878 4255.

Więcej informacji znajdą Państwo pod tym adresem:

https://www.poznan.pl/mim/konsultujemy/konsultacje-spoleczne-dotyczace-regulaminu-utrzymania-czystosci-i-porzadku-oraz-uchwaly-w-sprawie-szczegolowego-swiadczenia-uslu,p,38117,38125,59987.html

nasza rada i zarząd

OSIEDLE PIĄTKOWO PÓŁNOC

Siedziba
Przedszkole nr 182, os. Jana III Sobieskiego 106

Dyżur
1 środa miesiąca godz. 18:00

Email
osiedle_piatkowopolnoc@um.poznan.pl

Adres korespondencyjny
Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań, Osiedle Piątkowo Północ

Przewodniczący/Przewodnicząca Rady Osiedla
Henryk Józefowski, tel. 602 530 706.

Przewodniczący/Przewodnicząca Zarządu Osiedla
Tomasz Hejna

Cebulska Anna, Czechanowski Przemysław, Dera Roman (Wiceprzewodniczący Rady), Golusińska Magdalena, Goździewski Benedykt, Grzybowska Ewa, Hejna Tomasz, Józefowski Henryk, Kegel Zbigniew, Kiemel Krzysztof, Klimpel Teresa, Nalewaj Zenon, Wieczerska Danuta, Napierkowski Piotr, Sikora Mariusz.

Cebulska Anna, Czechanowski Przemysław (Z-ca Przewodniczącego), Hejna Tomasz

Pętla na Sobka

to docelowy przystanek Poznańskiego Szybkiego Tramwaju. 

Informacje i dokumenty
Brak zaplanowanych sesji
Przydatne linki